31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Ruckus
Ruckus R670 (901-R670-Z200)

901-R670-Z200 - Bộ phát Wi-Fi 7 trong nhà...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R350e (901-R350-Z203)

901-R350-Z203 - Bộ phát Wi-Fi 6 trong nhà...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R770 (901-R770-Z200)

901-R770-Z200 - Ruckus R770 Tri-Radio Wi-Fi 7 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R560 (901-R560-Z200)

901-R560-Z200 - Ruckus R560 High-Performance Tri-Radio Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R760 (901-R760-Z200)

901-R760-Z200 - Ruckus R760 Ultra High Performance Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R350 (901-R350-Z202)

901-R350-Z202 - Ruckus R350 Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R550 (901-R550-Z200)

901-R550-Z200 - Ruckus R550 Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R650 (901-R650-Z200)

901-R650-Z200 - Ruckus R650 High Performance Wi-Fi 6 4x4:4...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R750 (901-R750-Z200)

901-R750-Z200 - Ruckus R750 Very High Performance Wi-Fi 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R850 (901-R850-Z200)

901-R850-Z200 - Ruckus R850 Ultra High Performance Wi-Fi 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H550 (901-H550-Z202)

901-H550-Z202 - Ruckus H550 Wall-Mounted Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H550 (901-H550-Z200)

901-H550-Z200 - Ruckus H550 Wall-Mounted Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H350 (901-H350-Z200)

901-H350-Z200 - Ruckus H350 Wall-Mounted Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T670 (901-T670-Z201)

901-T670-Z201 - Bộ phát Wi-Fi 7 ngoài trời...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T750 (901-T750-Z201)

901-T750-Z201 - Ruckus T750 Very High Performance Wi-Fi 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T750 (901-T750-Z202)

901-T750-Z202 - Ruckus T750 Very High Performance Wi-Fi 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T750SE (901-T750-Z251)

901-T750-Z251 - Ruckus T750 Very High Performance Wi-Fi 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T750SE (901-T750-Z252)

901-T750-Z252 - Ruckus T750 Very High Performance Wi-Fi 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T350c (901-T350-Z220)

901-T350-Z220 - Ruckus T350c Wi-Fi 6 2x2:2 Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T350d (901-T350-Z240)

901-T350-Z240 - Ruckus T350d Wi-Fi 6 2x2:2 Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T350se (901-T350-Z251)

901-T350-Z251 - Ruckus T350se Wi-Fi 6 2x2:2 Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus SmartZone 144

Ruckus SmartZone 144 wireless network controllers : ● 4...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus SmartZone 300

Ruckus SmartZone 300 wireless network controllers : ● 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus Virtual SmartZone...

Ruckus Virtual SmartZone Controller vSZ-E: 1,024, 3K w/cluster...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus Virtual SmartZone...

Ruckus Virtual SmartZone Controller vSZ-H: 10K, 30K w/cluster...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus Unleashed

Ruckus Unleashed: Up to 25 Number of APs supported, Clients,...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến