31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Juniper > Switch Juniper
Juniper EX3400-24T

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX3400-24T

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24T

Switch Juniper EX2300-24T 24 port 1GE, 4 x 10GE SFP+ uplinks

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4600-40F-AFO

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX4600-40F-AFO...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24P

Switch Juniper EX2300-24P 24 port 1GE PoE+, 4 x 10GE SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48T

Switch Juniper EX2300-48T 48 port 1GE, 4 x 10GE SFP+ uplinks

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48P

Switch Juniper EX2300-48P 48 port 1GE PoE+, 4 x 10GE SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-24P

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX3400-24P

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48T

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX3400-48T

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48P

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX3400-48P

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24T

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX4300-24T :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24P

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX4300-24P :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX4300-48T :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48P

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX4300-48P :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4600-40F-AFI

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX4600-40F-AFI...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4600-40F-DC-AFO

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX4600-40F-DC-AFO...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4600-40F-DC-AFI

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX4600-40F-DC-AFI...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24MP

Switch Juniper EX2300-24MP 16 port 1GE PoE+ và 8 port...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48MP

Switch Juniper EX2300-48MP 32 port 1GE PoE+ và 16 port...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24T-VC

Switch Juniper EX2300-24T-VC 24 port 1GE, 4 x 10GE SFP+ uplinks

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24P-VC

Switch Juniper EX2300-24P-VC 24 port 1GE PoE+, 4 x 10GE SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48T-VC

Switch Juniper EX2300-48T-VC 48 port 1GE, 4 x 10GE SFP+ uplinks

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48P-VC

Switch Juniper EX2300-48P-VC 48 port 1GE PoE+, 4 x 10GE SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24T-DC

Switch Juniper EX2300-24T-DC 24 port 1GE, 4 x 10GE SFP+ uplinks

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-C-12T

Switch Juniper EX2300-C-12T 12 port 1GE, 2 x 10GE SFP+ uplinks

 • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-C-12P

Switch Juniper EX2300-C-12P 12 port 1GE PoE+, 2 x 10GE SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-C-12T-VC

Switch Juniper EX2300-C-12T-VC 12 port 1GE, 2 x 10GE SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-C-12P-VC

Switch Juniper EX2300-C-12P-VC 12 port 1GE PoE+, 2 x 10GE...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến