31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Juniper > Wifi Juniper
Juniper AP64-WW

Juniper AP64-WW Outdoor Wi-Fi 6E Access Point :

 • Tri-Band:...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP24-WW

Juniper AP24-WW Indoor Wi-Fi 6E Access Point :

 • Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP45-WW

Juniper AP45-WW Indoor Wi-Fi 6E Access Point :

 • Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP45E-WW

Juniper AP45E-WW Indoor Wi-Fi 6E Access Point :

 • Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP34-WW

Juniper AP34-WW Indoor Wi-Fi 6E Access Point :

 • Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP43-WW

Juniper AP43-WW Indoor Wi-Fi 6 Access Point :

 • 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP43E-WW

Juniper AP43E-WW Indoor Wi-Fi 6 Access Point :

 • 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP33-WW

Juniper AP33-WW Indoor Wi-Fi 6 Access Point :

 • 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP12-WW

Juniper AP12-WW Wall Plate Wi-Fi 6 Access Point :

 • 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP32-WW

Juniper AP32-WW Indoor Wi-Fi 6 Access Point :

 • 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP32E-WW

Juniper AP32E-WW Indoor Wi-Fi 6 Access Point :

 • 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP41-WW

Juniper AP41-WW 802.11ac Wave 2 Indoor Access Point :

 • 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP41E-WW

Juniper AP41E-WW 802.11ac Wave 2 Indoor Access Point :

 • 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP21-WW

Juniper AP21-WW 802.11ac Wave 2 Indoor Access Point :

 • 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP63-WW

Juniper AP63-WW Outdoor Wi-Fi 6 Access Point :

 • 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP63E-WW

Juniper AP63E-WW Outdoor Wi-Fi 6 Access Point :

 • 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP61-WW

Juniper AP61-WW 802.11ac Wave 2 Outdoor Access Point :

 • 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper AP61E-WW

Juniper AP61E-WW 802.11ac Wave 2 Outdoor Access Point :

 • 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến