31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Bộ lưu điện UPS > UPS Vertiv
Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...

GXE3-10KIRT5UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Liebert GXE UPS...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...

GXE3-6000IRT4UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Liebert GXE UPS...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...

GXTRT-3000IRT2UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Liebert GXT RT+...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...

GXTRT-2000IRT2UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Liebert GXT RT+...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...

GXTRT-1500IRT2UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Liebert GXT RT+...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...

GXTRT-1000IRT2UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Liebert GXT RT+...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-3000IRT3UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 3000VA ...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-3000IRT2UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 3000VA ...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-2200IRT2UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 2200VA ...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-1500IMT - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 1500VA ●...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-1500IRT2UXL - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 1500VA ...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-1500IRM1U - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 1500VA ●...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-1000IMT - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 1000VA ●...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-1000IRM1U - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 1000VA ●...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGE-500IRM1U - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge UPS 500VA/450W ...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGELI-3000IRT2U - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge Lithium-Ion...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGELI-2200IRT2U - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge Lithium-Ion...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
EDGELI-1500IRT2U - Bộ Lưu Điện Vertiv Edge Lithium-Ion...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
GXT-3000MTPLUS230OVDC - Bộ Lưu Điện UPS VERTIV Liebert...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
GXT-2000MTPLUS230OVDC - Bộ Lưu Điện UPS VERTIV Liebert...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS VERTIV...
GXT-1000MTPLUS230OVDC - Bộ Lưu Điện UPS VERTIV Liebert...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Emerson/Vertiv...
PS1000RT3-230 1000VA - Bộ Lưu Điện UPS Emerson/Vertiv ...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện Mở...
GXT5-EBC192VRT2U - Bộ Lưu Điện Mở Rộng UPS Emerson/Vertiv...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện Mở...
GXT5-EBC72VRT2U - Bộ Lưu Điện Mở Rộng UPS Emerson/Vertiv...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện Mở...
GXT5-EBC48VRT2U - Bộ Lưu Điện Mở Rộng UPS Emerson/Vertiv...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Emerson/Vertiv...
PSA500MT3-230U 1000VA - Bộ Lưu Điện UPS Emerson/Vertiv...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS EMERSON/...
GXT5-10KIRT5UXLN - Bộ Lưu Điện UPS EMERSON/VERTIV LIEBERT...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến