31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Zyxel
Module Zyxel SFP10G-T

Module quang Zyxel SFP10G-T 10 Gigabit SFP+ :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP10G-SR

Module quang Zyxel SFP10G-SR 10 Gigabit SFP+ :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP10G-SR-E

Module quang Zyxel SFP10G-SR-E 10 Gigabit SFP+ :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP10G-LR

Module quang Zyxel SFP10G-LR 10 Gigabit SFP+ :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP10G-LR-E

Module quang Zyxel SFP10G-LR-E 10 Gigabit SFP+ :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-1000T

Module quang Zyxel SFP-1000T Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-SX-D

Module quang Zyxel SFP-SX-D Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-SX-E

Module quang Zyxel SFP-SX-E Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-LX-10-D

Module quang Zyxel SFP-LX-10-D Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-LX-10-E

Module quang Zyxel SFP-LX-10-E Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-LHX1310-40-D

Module quang Zyxel SFP-LHX1310-40-D Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-ZX-80-D

Module quang Zyxel SFP-ZX-80-D Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-BX1310-10-D

Module quang Zyxel SFP-BX1310-10-D Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-BX1490-10-D

Module quang Zyxel SFP-BX1490-10-D Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-BX1310-E

Module quang Zyxel SFP-BX1310-E Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Zyxel SFP-BX1550-E

Module quang Zyxel SFP-BX1550-E Gigabit SFP :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Zyxel DAC10G-1M

Dây DAC Zyxel DAC10G-1M Direct Attached Cable 10G :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Zyxel DAC10G-3M

Dây DAC Zyxel DAC10G-3M Direct Attached Cable 10G :

 • Connector:...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến