31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Bộ lưu điện UPS > UPS Santak
UPS Santak Blazer 2200-PRO

Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER-2200 PRO :

 • Line-Interactive
 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Blazer 1200-PRO

Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER-1200 PRO :

 • Line-Interactive
 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Blazer 600 Pro

Bộ lưu điện UPS Santak Blazer 600 Pro :

 • Line-Interactive
 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Blazer 800 Pro

Bộ lưu điện UPS Santak Blazer 800 Pro :

 • Line-Interactive
 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Blazer 1000...

Bộ lưu điện UPS Santak Blazer 1000 Pro :

 • Line-Interactive
 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Blazer 1500...

Bộ lưu điện UPS Santak Blazer 1500 Pro :

 • Line-Interactive
 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Blazer 2000...

Bộ lưu điện UPS Santak Blazer 2000 Pro :

 • Line-Interactive
 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak TG500

Bộ lưu điện Offline UPS Santak TG500 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak TG1000

Bộ lưu điện Offline UPS Santak TG1000 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 1K

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 1K :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 1KS

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 1KS :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 1KS EBM

Bộ ắc quy của UPS Santak Rack 1KS, sử dụng 1 bộ...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 2K

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 2K :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 2KS

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 2KS :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 2KS EBM

Bộ ắc quy của UPS Santak Rack 2KS, sử dụng 1 bộ...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 3K

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 3K :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 3KS

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 3KS :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 3KS EBM

Bộ ắc quy của UPS Santak Rack 3KS, sử dụng 1 bộ...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 6K

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 6K :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 6KS

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 6KS :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 6KS EBM

Bộ ắc quy của UPS Santak Rack 6K hoặc 6KS, sử dụng...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 10K

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 10K :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 10KS

Bộ lưu điện Online UPS Santak Rack 10KS :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Santak Rack 10KS EBM

Bộ ắc quy của UPS Santak Rack 10K hoặc 10KS, sử...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak C1K-LCD : ● Rating 1000VA/900W ●...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak C2K-LCD : ● Rating 2000VA/1800W ●...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak C3K-LCD : ● Rating 3000VA/2700W...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến