31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Fortinet
Module Fortinet FN-TRAN-QSFP+ER...

FN-TRAN-QSFP+ER : 40 GE QSFP+ transceiver module, 40km range...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet FN-CABLE-SFP28-5...

FN-CABLE-SFP28-5 : 25 GE SFP28 passive direct attach cable...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet FN-CABLE-SFP28-3...

FN-CABLE-SFP28-3 : 25 GE SFP28 passive direct attach cable...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet FN-CABLE-SFP28-1...

FN-CABLE-SFP28-1 : 25 GE SFP28 passive direct attach cable...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-SFP28-LR...
FG-TRAN-SFP28-LR: 25GE SFP28 transceiver module, long range for...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-SFP28-LR...
FN-TRAN-SFP28-LR: 25GE SFP28 transceiver module, long range for...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet FG-TRAN-QSFP-4XSFP...
FG-TRAN-QSFP-4SFP: 40 GE QSFP+ parallel breakout MPO to 4x LC...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-FS-QSFP+5...

SP-CABLE-FS-QSFP+5: 40 GE QSFP+ passive direct attach cable,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FR-TRAN-LX...
FR-TRAN-LX: 1 GE SFP LX transceiver module, -40–85°C, over...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-FS-QSFP+3...

SP-CABLE-FS-QSFP+3: 40 GE QSFP+ passive direct attach cable,...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-FS-QSFP+1...

SP-CABLE-FS-QSFP+1: 40 GE QSFP+ passive direct attach cable,...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet FG-TRAN-QSFP-4SFP-5...
FG-TRAN-QSFP-4SFP-5: 40 GE QSFP+ parallel breakout MPO to 4x...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-LX...
FN-TRAN-LX: 1 GE SFP LX transceiver module, -40C to 85C, over...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-GC...
FN-TRAN-GC: 1 GE SFP RJ45 transceiver module for all systems...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-SX...
FN-TRAN-SX: 1 GE SFP SX transceiver module for all systems with...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-SFP+SR...

FN-TRAN-SFP+SR: 10 GE SFP+ transceiver module, short range...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-SFP+LR...

FN-TRAN-SFP+LR: 10 GE SFP+ transceiver module, long range...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-SFP28-SR...
FN-TRAN-SFP28-SR: 25 GE/10 GE dual rate SFP28 transceiver module,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-QSFP+SR...

FN-TRAN-QSFP+SR: 40 GE QSFP+ transceivers, short range for...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-QSFP+LR...

FN-TRAN-QSFP+LR: 40 GE QSFP+ transceivers, long range for...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-CFP2-LR4...
FG-TRAN-CFP2-LR4: 100 GE CFP2 transceivers, long range, over...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-CFP2-SR10...

FG-TRAN-CFP2-SR10: 100 GE CFP2 transceivers, 10 channel parallel...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-QSFP28-SR...

FN-TRAN-QSFP28-SR: 100 GE QSFP28 transceivers, 4 channel parallel...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-QSFP28-LR...

FN-TRAN-QSFP28-LR: 100 GE QSFP28 transceivers, 4 channel parallel...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-SFP+ER...

FN-TRAN-SFP+ER: 10 GE SFP+ transceiver module, extended range...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FR-TRAN-SX...
FR-TRAN-SX: 1 GE SFP SX transceiver module, -40–85°C, over...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FR-TRAN-ZX...
FR-TRAN-ZX: 1 GE SFP transceivers, -40–85°C operation, 90...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến