31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị lưu trữ NAS > NAS QNAP
QNAP QVP-85B

QNAP QVP-85B : 8-bay NVR, Intel Core i5 6-core/12-thread,...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP QVP-63B

QNAP QVP-63B : 6-bay NVR, Intel Core i3 4-core/8-thread, 16GB...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-855eU-RP (TS-855eU-8G-RP)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-855eU-RP (TS-855eU-8G-RP)...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-855eU (TS-855eU-8G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-855eU (TS-855eU-8G) :...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TVS-h874 (TVS-h874X-i9-64G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TVS-h874 (TVS-h874X-i9-64G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-h1887XU-RP (TS-h1887XU-RP-E2334-16G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-h1887XU-RP (TS-h1887XU-RP-E2334-16G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-1655 (TS-1655-8G)

QNAP TS-1655 (TS-1655-8G) : 16-Bay NAS, Intel ® Atom®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TVS-472XT (TVS-472XT-PT-4G)

QNAP TVS-472XT (TVS-472XT-PT-4G): 4-bay NAS, Intel Pentium...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-664 (TS-664-4G)

Thiết bị lưu trữ NASQNAP TS-664 (TS-664-4G): Intel®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-h1090FU (TS-h1090FU-7302P-128G)

QNAP TS-h1090FU (TS-h1090FU-7302P-128G): 10-bay NVMe...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-264 (TS-264-8G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-264 (TS-264-8G) : Intel®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TVS-h674 (TVS-h674-i3-16G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TVS-h674 (TVS-h674-i3-16G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-h987XU-RP (TS-h987XU-RP-E2334-16G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-h987XU-RP (TS-h987XU-RP-E2334-16G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-462 (TS-462-2G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-462 (TS-462-2G): Intel®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-464 (TS-464-4G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-464 (TS-464-4G): Intel®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-262 (TS-262-4G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-262 (TS-262-4G): Intel®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TVS-h474 (TVS-h474-PT-8G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TVS-h474 (TVS-h474-PT-8G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TVS-h674 (TVS-h674-i5-32G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TVS-h674 (TVS-h674-i5-32G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TVS-h874 (TVS-h874-i5-32G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TVS-h874 (TVS-h874-i5-32G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-h1887XU-RP (TS-h1887XU-RP-E2336-32G)

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-h1887XU-RP (TS-h1887XU-RP-E2336-32G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-h2287XU-RP (TS-h2287XU-RP-E2336-32G)

Thiết bị lưu trữ QNAP TS-h2287XU-RP (TS-h2287XU-RP-E2336-32G):...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-133

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-133 : ARM 4-core Cortex-A55...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-410E

QNAP TS-410E (TS-410E-8G): 4-bay SSD NAS, Intel®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-253E

QNAP TS-253E (TS-253E-8G): 2-bay NAS, Intel® Celeron®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-433

QNAP  TS-433 (TS-433-4G): 4-bay NAS, ARM 4-core Cortex-A55...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-453E

QNAP  TS-453E (TS-453E-8G): 4-bay NAS, Intel® Celeron®...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP JBOD Storage Expansion...

Sản phẩm QNAP JBOD Storage Expansion Card:

  • QXP-1600eS-A1164

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến