31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị tường lửa Firewall > Firewall Sophos
Sophos XGS 136

Sophos XGS 136 - Desktop Hardware Firewall with 2x 2.5GbE...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 2100

Sophos XGS 2100 - Hardware Firewall with 2x GbE SFP for medium-sized...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 3100

Sophos XGS 3100 - Hardware Firewall with 2x GbE SFP and 2x...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 4300

Sophos XGS 4300 - Hardware Firewall with 4x 10GbE SFP+ for...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 4500

Sophos XGS 4500 - Hardware Firewall with 4x 10GbE SFP+ for...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 3300

Sophos XGS 3300 - Hardware Firewall with 2x GbE SFP and 2x...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 2300

Sophos XGS 2300 - Hardware Firewall with 2x GbE SFP for medium-sized...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 5500

Sophos XGS 5500 - Hardware Firewall with 8x 10GbE SFP+ for...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 6500

Sophos XGS 6500 - Hardware Firewall with 12x 10GbE SFP+ for...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos FleXi Port Modules...

FleXi Port Modules for 1U and 2U Sophos XGS Firewall - Optional...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 136w

Sophos XGS 136w - Desktop Hardware Firewall with 2x 2.5GbE...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 126w

Sophos XGS 126w - Desktop Hardware Firewall with PoE, integrated...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 126

Sophos XGS 126 - Desktop Hardware Firewall with PoE and 1x...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 116w

Sophos XGS 116w - Desktop Hardware Firewall with PoE, integrated...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 116

Sophos XGS 116 - Desktop Hardware Firewall with PoE and 1...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 107w

Sophos XGS 107w - Desktop Hardware Firewall with integrated...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 107

Sophos XGS 107 - Desktop Hardware Firewall with 1 GbE SFP...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 87w

Sophos XGS 87w - Desktop Hardware Firewall with integrated...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XGS 87

Sophos XGS 87 - Desktop Hardware Firewall with 1-GbE SFP for...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XG 750
Tường lửa Firewall Sophos XG 750: ● Recommended for 2500+...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XG 650
Tường lửa Firewall Sophos XG 650: ● Recommended for 2500+...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XG 550
Tường lửa Firewall Sophos XG 550: ● Recommended for 1001-2500...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XG 450
Tường lửa Firewall Sophos XG 450: ● Recommended for 751-1000...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XG 430
Tường lửa Firewall Sophos XG 430: ● Recommended for 501-750...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XG 330
Tường lửa Firewall Sophos XG 330: ● Recommended for 301-500...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XG 310
Tường lửa Firewall Sophos XG 310: ● Recommended for 301-500...

Liên hệ để có giá tốt

Sophos XG 230
Tường lửa Firewall Sophos XG 230: ● Recommended for 201-300...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến