31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Huawei
AOC Huawei SFP-10G-AOC-7M
Huawei SFP-10G-AOC-7M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

AOC Huawei SFP-10G-AOC-5M
Huawei SFP-10G-AOC-5M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

AOC Huawei SFP-10G-AOC-3M
Huawei SFP-10G-AOC-3M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

AOC Huawei SFP-10G-AOC-1M
Huawei SFP-10G-AOC-1M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Huawei SFP-10G-CU5M
Huawei SFP-10G-CU5M : 10G SFP+ 5m Passive Direct Attach Copper...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Huawei SFP-10G-CU3M
Huawei SFP-10G-CU3M : 10G SFP+ 3m Passive Direct Attach Copper...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Huawei SFP-10G-CU1M
Huawei SFP-10G-CU1M : 10G SFP+ 1m Passive Direct Attach Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-GE-ZBXD1
Huawei SFP-GE-ZBXD1 : Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-GE-ZBXU1...
Huawei SFP-GE-ZBXU1 : Optical Transceiver, eSFP, GE, BiDi Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-GE-BXU1-SC
Huawei SFP-GE-BXU1-SC : 1000Base,BIDI Optical Transceiver, SFP,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei eSFP-GE-SX-MM850
Huawei eSFP-GE-SX-MM850 : Optical Transceiver, eSFP, GE, Multi-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-GE-LX-SM1310
Huawei SFP-GE-LX-SM1310 : Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei S-SFP-GE-LH40-SM1310
Huawei S-SFP-GE-LH40-SM1310 : Optical Transceiver, eSFP, GE,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei S-SFP-GE-LH40-SM1550
Huawei S-SFP-GE-LH40-SM1550 : Optical Transceiver, eSFP, GE,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei S-SFP-GE-LH80-SM1550
Huawei S-SFP-GE-LH80-SM1550 : Optical Transceiver, eSFP, GE,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei eSFP-GE-ZX100-SM1550
Huawei eSFP-GE-ZX100-SM1550 : Optical Transceiver, eSFP, GE,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei LE2MGSC40DE0
Huawei LE2MGSC40DE0 : Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei LE2MGSC40ED0
Huawei LE2MGSC40ED0 : Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei CSFP-GE-FE-BXD1
Huawei CSFP-GE-FE-BXD1 : 100/1000BASE-BIDI CSFP Optical Transceiver,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei CSFP-GE-FE-BIDI2
Huawei CSFP-GE-FE-BIDI2 : 100/1000BASE-BX CSFP Optical Transceiver,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei CSFP-GE-FE-BIDI4
Huawei CSFP-GE-FE-BIDI4 : 100/1000BASE-BX CSFP Optical Transceiver,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei CWDM-SFPGE-1471
Huawei CWDM-SFPGE-1471 : CWDM Optical Transceiver, eSFP, 2.5G,...

Liên hệ để có giá tốt

AOC Huawei SFP-10G-AOC-10M
Huawei SFP-10G-AOC-10M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Huawei SFP-10G-AC10M
Huawei SFP-10G-AC10M : 10G SFP+ 10m Active Direct Attach Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei CWDM-SFPGE-1491
Huawei CWDM-SFPGE-1491 : CWDM Optical Transceiver, eSFP, 2.5G,...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Huawei SFP-10G-AC7M
Huawei SFP-10G-AC7M : 10G SFP+ 7m Active Direct Attach Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei CWDM-SFPGE-1511
Huawei CWDM-SFPGE-1511 : CWDM Optical Transceiver, eSFP, 2.5G,...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến