31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Wifi Aruba
Aruba AP-615 (R7J49A)

R7J49A - Aruba AP-615 (RW) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP25 (R9B28A)

R9B28A - Aruba Instant On AP25 (RW) 4x4 Wi-Fi 6 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-655 (R7J38A)
R7J38A - Aruba AP-655 (RW) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-635 (R7J27A)
R7J27A - Aruba AP-635 (RW) Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-555 (JZ356A)
JZ356A - Aruba AP-555 (RW) Dual Radio 8x8:8 / 4x4:4 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-534 (JZ331A)
JZ331A - Aruba AP-534 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax External...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-535 (JZ336A)
JZ336A - Aruba AP-535 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-514 (Q9H57A)
Q9H57A - Aruba AP-514 (RW) Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-515 (Q9H62A)
Q9H62A - Aruba AP-515 (RW) Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-504 (R2H22A)
R2H22A - Aruba AP-504 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax External...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-505 (R2H28A)
R2H28A - Aruba AP-505 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-334 (JW799A)
JW799A - Aruba AP-334 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Antenna...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-335 (JW801A)
JW801A - Aruba AP-335 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Integrated...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-324 (JW184A)
JW184A - Aruba AP-324 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Antenna...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-325 (JW186A)
JW186A - Aruba AP-325 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Integrated...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-314 (JW795A)
JW795A - Aruba AP-314 802.11n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Dual Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-315 (JW797A)
JW797A - Aruba AP-315 802.11n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Dual Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-304 (JX935A)
JX935A - Aruba AP-304 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Dual Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-305 (JX936A)
JX936A - Aruba AP-305 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Dual Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-303 (JZ320A)
JZ320A - Aruba AP-303 (RW) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-303P (R0G68A)
R0G68A - Aruba AP-303P (RW) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-503H (R3V36A)
R3V36A - Aruba AP-503H (RW) Dual-radio 802.11ax 2x2 Unified Hospitality...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-505H (R3V46A)
R3V46A - Aruba AP-505H (RW) Dual-radio 802.11ax 2x2 Unified Hospitality...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-303H (JY678A)
JY678A - Aruba AP-303H (RW) Dual-radio 802.11ac 2x2 Unified Hospitality...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-203R (JY712A)
JY712A - Aruba AP-203R (RW) Flex-radio 802.11ac 2x2 Unified Remote...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP22 (R4W02A)
R4W02A - Aruba Instant On AP22 (RW) 2x2 Wi-Fi 6 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP11 (R2W96A)
R2W96A - Aruba Instant On AP11 (RW) 2x2 11ac Wave2 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến