31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Juniper
Module Juniper EX-SFP-1GE-SX-ET

Juniper EX-SFP-1GE-SX-ET - SFP, 1000Base-SX Gigabit Ethernet,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1FE-FX

Juniper EX-SFP-1FE-FX - Small Form Factor Pluggable 100Base-FX...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1FE-LX

Juniper EX-SFP-1FE-LX - SFP 100BASE-LX, LC connector, 1310nm,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-FE20KT13R15

Juniper EX-SFP-FE20KT13R15 - SFP 100Base-BX Fast Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-FE20KT15R13

Juniper EX-SFP-FE20KT15R13 - SFP 100Base-BX Fast Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper SFP-1FE-FX

Juniper SFP-1FE-FX - Small Form Factor Pluggable 100Base-FX...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper CTP-SFP-1GE-LX

Juniper CTP-SFP-1GE-LX - Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper CTP-SFP-1GE-SX

Juniper CTP-SFP-1GE-SX - Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper CTP-SFP-1GE-T

Juniper CTP-SFP-1GE-T - Small Form Factor Pluggable 1000Base-T...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1GE-LH

Juniper EX-SFP-1GE-LH - Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1GE-LX

Juniper EX-SFP-1GE-LX - Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1GE-LX40K

Juniper EX-SFP-1GE-LX40K - SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1GE-SX

Juniper EX-SFP-1GE-SX - Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-ZR...
Module Juniper EX-SFP-10GE-ZR: SFP+, 10GBase-ZR 10 Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Juniper EX-SFP-10GE-DAC-7M...
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-7M: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1610...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1610: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1GE-T...
Module Juniper EX-SFP-1GE-T SFP: SFP 1000Base-T 10/100/1000 Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-USR...
Module Juniper EX-SFP-10GE-USR: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M...
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-SR...
Module Juniper EX-SFP-10GE-SR: SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1590...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1590: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-LRM...
Module Juniper EX-SFP-10GE-LRM: SFP+ 10 Gigabit Ethernet LRM...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M...
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1570...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1570: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-LR...
Module Juniper EX-SFP-10GE-LR: SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1550...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1550: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-ER...
Module Juniper EX-SFP-10GE-ER: SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến